Despre

Informatii despre Proiectul Familii de Suflet

Proiectul Familii de suflet

Asociatia Alfa Grup a derulat  in parteneriat cu DGASPC Cluj si Asociatia Serviciul de Ajutor Maltez in Romania proiectul Familii de sufelt, codul proiectului PEH 086, in perioada iulie 2015 – august 2016. 

Obiectivul principal al proiectului a constat în dezvoltarea unei reţele locale şi regionale de servicii sociale care să contribuie la reducerea inegalităţii si discriminării şi la creşterea gradului de incluziune socială pentru copiii apaţinand minorităţilor şi grupurilor dezavantajate, prin dezvoltarea de măsuri si metodologii inovative care să contribuie la justiţie socială si pilotarea implementării lor în judeţele Cluj şi Sălaj, in vederea evaluării si multiplicării lor.

Obiectivele proiectului sunt:

  1. Creşterea gradului de conştientizare şi implicare a 350 de persoane (autorităti locale şi societate civilă din judeţele Cluj şi Sălaj) într-o perioadă de 11 luni cu privire la soluţionarea problematicilor discriminării şi excluziunii sociale în randul copiilor instituţionalizaţi şi a celor de etnie rromă prin derularea campaniei de informare şi conştientizare, dezvoltarea unei reţele de lucru („Atelierul de fapte bune”) şi a transferului de know-how între specialişti.
  2. Reducerea discriminării şi excluziunii sociale în randul a 60 de copii instituţionalizaţi şi 40 de copii de etnie rromă într-o perioadă de 11 luni prin implementarea unei metodologii de lucru inovatoare.
  3. Formarea a 30 de specialişti din structurile DGASPC si 20 de specialişti din reţeaua creată în vederea asumării active a unor modele inovative de lucru cu copiii şi tinerii aflaţi în situaţii de risc (instituţionalizaţi şi a celor de etnie rromă) şi implementării acestor modele de lucru într-o perioadă de 11 luni.

Rezultatele asteptate ale proiectului sunt:

  • 1 parteneriat (reţea) consolidat și dezvoltat între sectorul non-guvernamental, institutional si privat, în beneficiul comunității clujene si regionale, în scopul conceperii şi implementării în timp a unor măsuri concrete de lucru cu persoane aparţinȃnd grupurilor dezavantajate- copii şi tineri în situaţii de risc sau de etnie rromă-, expuse excluziunii sociale, marginalizării, discriminării etc. &  testării planurilor, metodologiilor, procedurilor, instrumentelor de lucru etc. dezvoltate in cadrul programului;
  • cel putin 100 copii beneficiari din judeţele Cluj şi Sălaj, dintre care cel puţin 20% din beneficiarii proiectului sunt de etnie rromă:

–  60 copii din centrele rezidenţiale din jud. Cluj
–  40 copii din comunitatea de rromi Dragu, jud. Sălaj

  • 50 specialişti formaţi în abordarea eficientă a problematicii discriminării şi a riscului de excluziune socială a copiilor aflati in situaţii de risc
  • 1 plan de intervenţie testat şi implementat la nivelul copiilor instituționalizați și a copiilor romi din grupul țintă & 2 planuri de monitorizare & evaluare a situației copiilor instituționalizați respectiv rromi vizați.
Rezultate finale  si indicatori atinsi:
– 1 parteneriat (reţea) consolidat și dezvoltat între sectorul non-guvernamental, institutional si privat, în beneficiul comunității clujene si regionale, în scopul conceperii şi implementării în timp a unor măsuri concrete de lucru cu persoane aparţinȃnd grupurilor dezavantajate- copii şi tineri în situaţii de risc sau de etnie rromă-, expuse excluziunii sociale, marginalizării, discriminării etc.;
– 1 platforma online www.atelieruldefaptebune.ro creata si dezvoltata care asigura spatiul de intalnire intre comunitate si diversi factori ai comunitatii;
– 1 pagina facebook https://web.facebook.com/Atelierul-de-Fapte-Bune-536689859836919/
– 102 copii aparţinȃnd grupurilor dezavantajate (62 copii institutionalizati si 40 copii romi) care beneficiaza de servicii sociale in scopul reducerii inegalitatii si dicriminarii si cresterii gradului de incluziune sociala;
– 50 factori de decizie si specialisti (angajati in cadrul unor entitati publice si ONG-uri) care au dobandit noi cunostinte si abilitati specifice in lucrul cu copii si tinerii apartinand grupurilor vulnerabile in cadrul a 6 module cursuri de instruire;
– 50 voluntari (familii de suflet) implicate in activitatile proiectului;
– 461 persoane informate si constientizate cu privire la soluţionarea problematicilor discriminării şi excluziunii sociale în randul copiilor instituţionalizaţi şi a celor de etnie romă.

Acceseaza ultimele noutati pe:

Translate »